logo

Zastosowania

Zastosowania

gdzie możemy się przydać

Skupiamy się na zadaniach dla przemysłu, ale warto zaznaczyć, że liczbę zastosowań dla dronów ogranicza jedynie wyobraźnia. Świadczymy usługi w wielu branżach i stale poszerzamy naszą ofertę, poznając nowe rynki i nowe możliwości.

Geodezja, Instytucje

 • Ortofotomapy
 • Zdjęcia lotnicze
 • Inwentaryzacja obiektów i obszarów
 • Modele 3D obiektów i obszarów
 • Kartografia
 • Wyznaczanie powierzchni działek
 • Kontrola samowoli budowlanych
 • Numeryczne Modele Terenu
 • Numeryczne Modele Pokrycia Terenu
 • Chmury punktów
Drony Geodezja

Rolnictwo, Leśnictwo

 • Działalność sprawozdawcza
 • Monitorowanie kondycji upraw
 • Prognozowanie plonów
 • Mapy nawożenia i nawadniania
 • Monitorowanie gospodarstw wielkopowierzchniowych
 • Wspomaganie automatycznych maszyn rolniczych
 • Kontrola populacji zwierząt
 • Monitorowanie i inwentaryzacja obszarów leśnych
 • Lokalizowanie pożarów
 • Pomoc w zwalczaniu kłusowników i nielegalnych wysypisk
drony rolnictwo

Budownictwo

 • Dokumentacja postępu prac
 • Nadzór i fotomapy do celów projektowych i inwestycyjnych
 • Kontrola zgodności i realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę
 • Inspekcja stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów budowlanych
 • Monitoring inwestycji kolejowych i drogowych
 • Dokumentacja długich wycinków dróg
 • Wizualizacje 3D, modele powierzchni
 • Obliczenia kubaturowe
 • Monitorowanie prac ziemnych
 • Sprawozdania po zakończeniu inwestycji
 • Oględziny zbiorników, zapór wodnych
 • Przegląd i inwentaryzacja aktywów
 • Monitorowanie zabezpieczeń wykopów
 • Inspekcje BHP, właściwego zabezpieczenia budowy i stref pracy
 • Ocena wizualna konstrukcji betonowych
drony budownictwo

Energetyka, Przemysł

 • Lokalizowanie awarii za pomocą kamery termowizyjnej
 • Inspekcja termoizolacji budynków
 • Inspekcja linii wysokiego napięcia, trakcji kolejowej, linii ciepłowniczych
 • Inspekcja turbin wiatrowych
 • Inspekcja farm fotowoltaicznych
 • Inspekcja budynków i dachów
 • Inspekcja wysokich obiektów: kominów, masztów, mostów
drony energetyka

Górnictwo

 • Pomiar objętości urobku w kopalniach
 • Pomiar objętości mas ziemnych
 • Analiza deformacji terenu
 • Modelowanie 3D
 • Monitorowanie zmian
 • Inwentaryzacja zasobów
drony górnictwo

Bezpieczeństwo, Ochrona Środowiska

 • Zbieranie materiałów dla organów sądowych, prokuratury i służb mundurowych
 • Udział w akcjach ratunkowych
 • Poszukiwania osób
 • Monitorowanie trudno dostępnych i niebezpiecznych miejsc
 • Zwalczanie pożarów
 • Monitorowanie terenów zalewowych
 • Monitorowanie imprez masowych
drony ratownictwo

Reklama, Kinematografia

 • Filmowe ujęcia lotnicze na potrzebny reklamy i innych produkcji
 • Filmowanie z lotu ptaka na potrzeby kinematografii
 • Location Scouting
 • Fotografia lotnicza na potrzebny reklamy
 • Panoramy sferyczne z powietrza
 • Game Development, Wizualizacje 3D
filmy reklamowe z powietrza drony