logo

Ortofotomapy

Ortofotomapy

profesjonalne ortofotomapy z drona

Dostarczamy Państwu ortofotomapy z drona, czyli mapy fotograficzne (fotomapy) o dużej dokładności. Ortofotomapy mają wiele zastosowań m.in. w geodezji i urbanistyce, jako podstawa do projektowania i podejmowania decyzji.

ortofotomapy z drona kielce

OROTOFOTOMAPY Z DRONA

Ortofotomapy to lotnicze mapy fotograficzne (fotomapy) posiadające wszystkie cechy każdej konwencjonalnej mapy. Ortofotomapa ma zatem rzut ortogonalny (brak perspektywy i zniekształceń), cały obraz ma jednolitą skalę oraz jest osadzona w układzie współrzędnych. Można jej używać do pomiaru odległości.

W Avialabs tworzymy ortofotomapy, które mogą zostać wykorzystane jako precyzyjne podkłady rastrowe pod mapy sytuacyjno-wysokościowe. Nasze fotomapy mają dokładność GSD wynoszącą 1 cm co oznacza, że jeden piksel obrazu odwzorowuje 1 centymetr terenu. To bardzo duża dokładność – dostarczane przez nas mapy są tak precyzyjne, że na ich podstawie można z powodzeniem opierać prace zgłaszane do ODGiK.

Zastosowanie drona i stosunkowo niskiego przelotu nad badanym terenem owocuje uzyskaniem fotomapy o znacznie wyższej jakości w stosunku do obrazów uzyskiwanych za pomocą samolotu lub satelity. Eliminuje także zależność od warunków pogodowych np. grubej pokrywy chmur.

Ortofotomapy wykonujemy na terenie całego kraju.

ortofotomapy z drona kielce

Ortofotomapy powstają poprzez scalanie i przetworzenie za pomocą oprogramowania komputerowego zestawu wielu standardowych zdjęć wykonanych za pomocą drona. Powstaje z nich jeden poprawnie odwzorowany obraz. Ortofotomapy dostarczamy w formie pliku rastrowego w formacie GeoTIFF.

Zdjęcia składowe do ortofotomapy są wykonywane za pomocą naszego autorskiego drona AVL Raven. Materiał jest zbierany na wysokości wynoszącej najczęściej od 50 do 150 metrów, w zależności od wymaganej dokładności ortofotomapy.

Dodatkowo nasza firma jest w stanie wykonać dla Państwa ortofotomapę z kamery termowizyjnej.

ortofotomapy z drona kielce

ORTOFOTOMAPY – ZALETY

Zalety ortofotomap z drona są następujące:

 • Wysoka dokładność – GSD nawet 1 cm / piksel
 • Poprawne odwzorowanie kolorystyczne
 • Niezależność od pokrywy chmur
 • Nisk koszt pozyskania
 • Szybka realizacja pomiaru i opracowania
 • Szybka realizacja pomiaru i opracowania
ortofotomapy z drona kielce

ZASTOSOWANIA ORTOFOTOMAP

do czego można wykorzystać ortofotomapy z drona?

 • Mapy terenów inwestycyjnych – planowanie inwestycji
 • Budowa dróg i linii kolejowych
 • Planowanie zagospodarowania terenu
 • Geodezja
 • Inwentaryzacja i dokumentacja
 • Projektowanie linii przesyłowych
 • Numeryczne Modele Terenu
 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy termograficzne (termowizyjne)
 • Ocena prac budowlanych
 • Podkład rastrowy pod mapy wektorowe np. sytuacyjno-wysokościowe
 • Ortofotomapy działek, pól, lasów, rzek i jezior
 • Ortofotomapy dla miast i gmin
 • Planowanie przestrzenne
ortofotomapy z drona kielce

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli interesują Państwa ortofotomapy z drona i chcieliby Państwo zamówić u nas takie opracowanie lub dowiedzieć się więcej na temat ortofotomap, prosimy o kontakt. Odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy indywidualną ofertę.