logo

Pomiar objętości nasypu

  • pomiar objetosci nasypu z drona
  • pomiar objetosci chmura punktow
  • model 3d pomiar objetosci
  • model wysokosciowy z drona
  • pomiar objetosci nasypu

Kielcka firma Intergeo zleciła nam wykonanie pomiaru objętości nasypu z wykorzystaniem drona. Przed wykonaniem lotu fotogrametrycznego przygotowaliśmy osnowę fotogrametryczną, czyli zaznaczyliśmy na mierzonym terenie 15 punktów za pomocą GPS RTK. Dzięki umieszczeniu tych punktów gotowa chmura punktów i model 3D będą precyzyjnie oznaczone w przestrzeni (georeferencyjne) i będzie można np. nałożyć je na mapę. Zdjęcia lotnicze uzyskane z nalotu posłużyły wygenerowaniu chmury punktów potrzebnej do pomiarów kubaturowych nasypu pod wiadukt. Wykonywaliśmy również cyklicznie pomiary w celu sprawdzenia integralności nasypu. Intergeo użyło dostarczonej przez nas chmury punktów razem z danymi uzyskanymi z naziemnego skanera laserowego LiDAR , co pozwoliło na wyjątkowo precyzyjne pomiary.

Zobacz również